Živite i radite i Njemačkoj i niste još 

 

zaključili  zdravstveno osiguranje?  

 

Od 01.01.2009 godine u Njemačkoj   zakon obavezuje  svaku osobu  da  mora posedovati zdravstveno osiguranje. Prije toga se zakoska obaveza ograničavala samo na  posloprimce kroz obavezno zakonsko osiguranje.

Osoba   sa stalnim boravkom u njemačkoj  mora  zaključiti   zdravstveno osiguranje. Posloprimci su automatski osigurani kroz svog poslodavca koji je dužan da prosleđuje mjesečne doprinose za svoje posloprimce. Samostalni obrtnici (Koji rade sa "Gewerbeschein") moraju se sami pobrinuti za svoje zdravstveno osiguranje. Oni koji nisu zaključili zdravstveno osiguranje izloženi su velikim rizicima. Kao prvo za slučaj bolesti ili nesreće nisu osigurani, moraju sami snositi troškove liječenja,doktora,bolnica ist.  Plus očekuju ich kazne Koje  nisu male, mogu iznositi i do 14 mjesečnih premija zdravstvenog osiguranja. Nažalost mnogi ne samo da su nastanjeni u njamačkoj  nego i rade kao samostalni obrtnici a pri tome nemaju obavezno propisano  zdravstveno osiguranje.

Jedno od najpovoljnijih rešenja je EU - KV  Zdravstveno  osiguranje. Ukoliko  i Vi imate taj Problem možete ga sa nma u najkraćem roku sa nama pozitivno i povoljno riješiti.

 

 

kroz zdravstveno osiguranje  kod EU-KV se mogu praviti velike uštjede

na premijama osiguranja.  Prikazujemo nekoliko primjera.

 

 Mjesečni doprinosi:

starosna pristupna dob           Mjesečna premija

20 - 24 godina                             86,- Euro

25 - 29 godina                            101,-Euro

30 - 34 godine                            111,- Euro

35 - 39 godina                            116,- Euro

40 - 44 godina                            140,-Euro

45 - 49 godina                            165,- Euro


Osiguranje Foyer global health plaća:  Ambulantno, Bolničko (Stationär) i  liječenje  kod zubara.   Ambulantno vlastito ućešće u toku jedne godine iznosi 250,-Euro . Kod liječenja u bolnici i kod zubara nema vlastitog ućešća.  Detalje možete uzeti iz proženog infomativnog materijala – uslova osiguranja koje dobijate u prilogu  IVG mape uz ovaj zahtjev.  

 

Za napomenuti je još dodatno da  tarifa ESSENTIAL  plaća samo medicinsko potrebno lečenje.  Objašnjene su razlike izmedju različitih sistema zdravstveno osiguranja u njemačkoj a i tarifa u sklopu osiguravajuće kuće Foyer global health.

 


 

Moeratorium –Option : To znači da nisam  obavezan ispuniti u zahtjevu  

(Antrag auf    Krankenversicherung ) kod  Foyer global health postavljena  zdravstvena

pitanja.Prihvaćam opciju  da dosadasnje bolesti od   kojih sam do sada bolovao nisu

narednih 24 mjeseca osigurani. Poslije 24 mjeseci i stare bolesti se tretiraju kao nove

i samom tim su i te tada osigurane.

 

 


__________________________________________________________________________