Osiguranje od privatne odgovornosti  - Privathaftpflichtversicherung -

Osiguranje od privatne odgovornosti

- Privathaftpflichtversicherung -

 

Osnove

Bilo zbog nepažnje, nesreće ili zaborava - ako nanesete štetu, morate se zauzeti za nju. Oštećeni ima zakonsko pravo na razumnu novčanu naknadu. Ovo uključuje troškove obnavljanja ili zamjene oštećenih predmeta, kao i posljedične troškove kao što je gubitak upotrebe. Ako su ljudi povrijeđeni, postoje medicinski troškovi i izgubljena zarada. Oštećeni često ima pravo na naknadu za bol i patnju, a u slučaju trajnih zdravstvenih problema i na doživotnu penziju.

 

Vi ste odgovorni za svoju imovinu

Nisu svi slučajevi privatne odgovornosti tako bezazleni kao što je prozor probijen tokom fudbalske utakmice ili mrlje od crnog vina na tepihu vašeg susjeda. Nanesena šteta može biti tolika da ugrozi vašu ekonomsku egzistenciju.

Kao počinilac, odgovorni ste za svu svoju imovinu, dom i imovinu, stanje u banci, plate i plate. Čak se i kasnijem naslijeđu može pristupiti u hitnim slučajevima.

 

Obim usluga

Osiguranje od odgovornosti štiti vas i vašu porodicu od potencijalno štetnih zahtjeva za naknadu štete. Osiguravač prvo provjerava da li ste iu kojoj mjeri dužni platiti odštetu. Ako je zahtjev opravdan, on plaća štetu, odnosno novčanu naknadu.

Inače: privatna odgovornost štiti vas kao vlasnika imovine od štete koja može nastati na vašem domu sve dok živite u njemu. Naravno, supružnici i djeca su također osigurani. Osim toga, osiguranje od privatne odgovornosti primjenjuje se i na privremene boravke u inostranstvu.

 

Odbrana od neutemeljenih tvrdnji

Ukoliko je potrebno, osiguravač odbija neosnovane zahtjeve za naknadu štete. Ako postoji pravni spor sa 
podnosiocem zahteva, vaš osiguravač odgovornosti će voditi postupak i snositi troškove. Ponude i vrsta osiguranja
od odgovornosti
pravna zaštita u slučaju neopravdanih potraživanja odgovornosti. Kazne nisu osigurane.Međutim, privatna odgovornost ne plaća štetu koju prouzrokuju jedni drugima oni koji su zajednički osigurani prema ugovoru. Također su isključene namjerne

Porodična tarifa (Osigurani: bračni par i djeca do 18 godina, a i kasnije ukoliko su na školovanju.
Suma osiguranja 10. miliona,
bez vlastitog ućešća
godišnja porodična premija:
q Klassik 42,42 Euro
q Top 50,13 Euro
q Premium 62,00 Euro

 

Za samce  bez djece , godišnja premija :

Klassik 33,93 Euro

Top 40,11 Euro

Premium 48,58 Euro

 

Osiguranje  "Privathaftpflicht" se može po isteku godine otpisati od poreza.

Sa tim znatno smanjujete premiju osiguranja u zavisnosti od poreske stope.

 

Zaključujemo jednogodišnje ugovore.  Ukoliko se ne otkažu p3 mjeseca prije isteka

godine produžuju se za narednih 12 mjeseci.

 

Obratite nam se naš savjet je besplatan.

Besplatni telefon 0800-936 78 00  ili Mobitel od gospodina Karlo Fržop 0171-641 96 41