Privatno penziono  osiguranje – šta je to?

 

Do 2030. godine nivo penzija će pasti na čak 43%, prema bilansu stanja njemačkog penzionog osiguranja. Ako ne želite da odustanete od svog uobičajenog životnog standarda u starosti i želite da smanjite jaz u penziji, trebali biste se pobrinuti za privatno staranje u ranoj fazi. U cilju borbe protiv siromaštva u starosti i podsticaja za potrošače, država je stvorila niz mogućnosti za privatno penzijsko osiguranje.

 Privatno penziono  osiguranje – šta je to? Šparanje  u svrhu obezbjeđivanja adekvatne penzije definira se kao privatno penziono osiguranje. Privatno penzijsko osiguranje čini treći stub stabilnog staranja i služi za štednju sredstava u cilju održavanja životnog standarda nakon plaćenog zaposlenja. Postoje mnoge investicione opcije za privatno penziono osiguranje.

 

Više informacija i ponudu možete dobiti na

naš besplatni telefon  0800-936 7 8  00

Ili na Mobitel od gosdpodina  Karlo Fržop  0171-641 96 41