Pokriće vašeg zdravstvenog osiguranja

 

Ako ste građanin EU-a i  preselili ste se u drugu državu članicu EU-a,

budite spremni na različite sustave socijalne sigurnosti, uključujući zdravstveno osiguranje.


Vi podležete tada  propisima i zakonima EU- države u kojoju ste se naselili.i morate joj se strogo pridržavati. sigurnost, uključujući  tu i vaše zdravstveno osiguranje. Ono se određuje  ovisno o vašem ekonomskom statusu i vašem mjestu boravišta - ne o vašem državljanstvu.

U S.R. Nemačkoj svaki građanin je dužan sklopiti zdravstveno osiguranje. Taj zakon datira još iz 2009 godine. Posloprimcima mora poslodavac obeszbediti zdravstveno osiguranje i plaćati uredno premije na osiguravajuću zdravstvenu kasu. Premija ovisi od visine plaće i iznosi u proseku 15,5 %  Premiju snosi 50 % posloprimac a 50 % poslodavac..

Samostalni obrtnici du dužni sami sebi sklopiti zdravstveno osiguranje.  Premije su različite. Ukoliko vas primi zakonsko zdravstveno osiguranje tada premija iznosi  minimalno ca 365,- Euro i može da dostigne mjesečnu cifru od 650,- Euro , jer premija raste sa neto zaradom samostalnog obrtnika.

Samostalnim obrtnicima se nudi mogućnost osiguranja kod privatnih osiguravajućih društava. Cijene u uslovi su jako različiti. Privatna zdravstvena osiguranja najćešće brižljivo biraju svoje kliojente i ispituju njihovu zdravstvenu i fanincijsku prošlost. Često osiguranja odbijaju zahtjev ili postavljaju takve uslove da ich klijent ne može ispuniti.

 

 IVG nudi  jednu izuzetno povoljniju mogućnost zaključivanja zdravstvenog osiuranja i pri  tom

je pristup jednostavan. Stranka ne mora ispunjavati nikakve uslove a premije su više nego

pristupaćne-

 

Mjesečni doprinosi:

starosna pristupna dob           Mjesečna premija

20 - 24 godina                             86,- Euro

25 - 29 godina                            101,-Euro

30 - 34 godine                            111,- Euro

35 - 39 godina                            116,- Euro

40 - 44 godina                            140,-Euro

45 - 49 godina                            165,- Euro

 

Osiguranje pokriva troškove  medicinko potrebna lečenja :

Bonice u jedno ili dvokrevetnoj sobi,

ambulntna lečenja

i Honorare zubara.

 

Pojedinosti i uslove možete dobiti kod nas.

Pozovite nas na naš besplatni Telefon 0800-936 78 00

 

Zaključivanje ugovora je vrlo jednostavno bez komplikovanih doktorskih A-testa, potvrda od pređašnjih osigurnja ili  kontrole od strane osiguranja da stranka nije negativno zabeležena kod

kreditnih ustanova.