Nemate još zdravstveno osiguranje?


 

Živite i radite i Njemačkoj i niste još zaključili  zdravstveno osiguranje?  

 

Od 01.01.2009 godine u Njemačkoj   zakon obavezuje  svaku osobu  da  mora posedovati zdravstveno osiguranje. Prije toga se zakoska obaveza ograničavala samo na  posloprimce kroz obavezno zakonsko osiguranje.


Osoba   sa stalnim boravkom u njemačkoj  mora  zaključiti   zdravstveno osiguranje. Posloprimci su automatski osigurani kroz svog poslodavca koji je dužan da prosleđuje mjesečne doprinose za svoje posloprimce. Samostalni obrtnici (Koji rade sa "Gewerbeschein") moraju se sami pobrinuti za svoje zdravstveno osiguranje. Oni koji nisu zaključili zdravstveno osiguranje izloženi su velikim rizicima. Kao prvo za slučaj bolesti ili nesreće nisu osigurani, moraju sami snositi troškove liječenja,doktora,bolnica ist.  Plus očekuju ich kazne Koje  nisu male, mogu iznositi i do 14 mjesečnih premija zdravstvenog osiguranja. Nažalost mnogi ne samo da su nastanjeni u njamačkoj  nego i rade kao samostalni obrtnici a pri tome nemaju obavezno propisano  zdravstveno osiguranje.
Jedno od najpovoljnijih rešenja je EU - KV  Zdravstveno  osiguranje. Ukoliko  i Vi imate taj Problem možete ga sa nma u najkraćem roku sa nama pozitivno i povoljno riješiti.

__________________________________________________________________________

Kod nas ne morate prikazivati   svoju finansijsku situaciju.

To znači da EU-KV neispituje  Vašu finansijsku prošlost, ne  traži se  dali ste u prošlosti imali finansijske Probleme i dali ste u situaciji da u buduće plaćate svoje zdravstveno osguranje. To znači da EU-KV nikoga ne odbija zbog nekih ranijih finansijskih propusta.


__________________________________________________________________________

 

Ne moraju se  plaćati premije unazad.

EU-KV ne traži da se nadoknađuju do sada ne plaćene premije. Vaše osiguranje počinje od sledećeg 1.i samo od tog datuma ste dužni plaćati Vase novo zdravstveno osiguranje

__________________________________________________________________________

Mi Vam garantujemo da ćete biti primljeni i zdravstveno osigurani.

EU-KV ne odbija zahtjeve na zdravstveno osiguranje. Ne uslovljava

da je stranka već ranije bila osigurana i ne postavja neke druge uslove

se mogu dovesti do odbijanja.


 .

__________________________________________________________________________

kroz zdravstveno osiguranje  kod EU-KV se mogu praviti velike uštjede

na premijama osiguranja.  Prikazujemo nekoliko primjera.

 Mjesečni doprinosi:

starosna pristupna dob           Mjesečna premija

20 - 24 godina                             86,- Euro

25 - 29 godina                            101,-Euro

30 - 34 godine                            111,- Euro

35 - 39 godina                            116,- Euro

40 - 44 godina                            140,- Euro

45 - 49 godina                            165,-  Euro


__________________________________________________________________________

Stranka ne treba praviti komplikovane doktorske A-teste

 Kod njemačkih privatnih osiguranja ukoliko se uspije postaviti zahtjev za zdravstveno osiguranje obavezno se trži doktorski A-Test. To EU_KV ne traži. 

__________________________________________________________________________

Pređašnje bolesti se osiguravaju bez dodatnog plaćanja

Takozvani "Moratorium pravilo"  se brine  o tome da se su pređašnje bolesti prve dvije godine nisu osigurane a nakon toga  su sve tegobe i lečenja u potpunosti osigurane.


__________________________________________________________________________